FRO.LU is under Development
0 votes
205 vues

Gudden Owend.

3 vu mengen Noperen sinn an der Vakanz an ech maachen all Dag hir Bréifboîte eidel.

Mär ass obgefall dass zäiteweis keng Post ausgeliwwert gett.

Et ass scho komesch dass 4 Famillen, meng 3 Noperen an ech, op verschidenen Deeg GUER KENG POST kréien, mol net Publizitéit, déi bei eis och vum  Bréifdréier ausgedroen gett.

Et schengt wéi dass de Bréifdréier déi Deeg guer net laanscht komm ass.

Dofir meng Froen:

Wéi oft, obgezielt no Gemengen an Deeg, ass et an deenen läschten 3 Joer dozou komm dass op engem Dag kee Bréifdréier laanscht komm ass.

Wat geschitt wann e Bréifdréier sech krank mellt, wéi séier ass en Ersatzbréifdréier verfügbar?

Wéivill Krankmeldungen vu Bréifdréier sinn et an deenen läschten 3 Joer ginn?

Wéi eng Gemengen waren dovunner betraff dass se doduerch op mannst op 1 Dag keng Post kritt hunn?

Wéi laang waren déi ugeschwaate Bréifdréier JEWEILS krank gemellt, no Gemeng opgezielt?


Wéivill Bréifdréier ginn et nach, je no Gemeng opgezielt, déi nach eng Staatspai kréien?

Wéivill Bréifdréier, no Gemeng opgezielt sinn net méi Staatbeamten?

MbG
par dans Fonction publique
edité par | 205 vues

1 commentaire

Gudde Moien,

Duerch d'Offfallgesetzer ass et esou, dass d'Zuel vun den Pabeiersreklammen bis 2024 wäert op 0 goen. Dofir ass et net onbedéngt ongewéinlech, dass der keng komm ass. 

Eis ass soss net bekannt, dass et zu anere Fäll kënnt, wou d'Post net ausgedroe ginn ass. Dat ass jo och ganz schwiereg festzestellen well et ka jo ëmmer mol virkommen dass kee Bréif fir een dobäi ass. Duerch d'Digitalisatioun ass dat jo och ëmmer méi oft de Fall. Dofir biede mir ëm Ärt Verständnis, dass mir dës Fro zu dësem Moment net wëlle stellen. Sollt Feedback vun anere Leit kommen, déi dee selweschte Problem haten ewéi Dir an Är Noperen, wäerte mir natierlech nohacken.

Mat frëndleche Gréiss

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.