FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+1 vote
52 vues
Gudde Moien,
Dës Woch ass d'Gesetz géing Mobbing votéiert ginn fir eng Kader ze ginn am Privatsektor. Mee wéi ass et beim Fonction Publique? Et geet beim Fonction Publique och extrem vill Mobbing an haut geet do naischt ënnerhuelt fir di Agenten ze schützen. Kennt spéider och Agenten vum Fonction Publique beim ITM goen? Oder mussen di Agenten vum Fonction Publique nach 2 Joer warden bis dass endlech do och eppes gemaacht geet?
Merci
par dans Fonction publique | 52 vues

1 commentaire

Gudde Moien,


Effektiv ass Mobbing net nëmmen een problem am privat sekteur mee natierlech och am public. Mir Piraten hunn schonn eng Réi Froen zum Thema Mobbing am Public gestallt déi Dir Iech hei kënnt ukuken:


https://www.chd.lu/fr/question/24140

https://www.chd.lu/fr/question/20834


Hei och nach eng Fro zum Mobbing am Allgemengen:

https://www.chd.lu/fr/question/20057


Falls nach Froen bléiwen, déi net an eisen alen QPen erëm ze fannen sinn, stellt se roueg.


Mat frëndleche Gréiss,

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.