FRO.LU is under Development
+2 votes
1.1k vues


Ech  proposeiren en puer Froen bezüglech der "Délégation du Personel" an dem Dateschutz Gesetz.

Delegatioun traiteiert sensibel Daten vun den Employéen an senger per Gesetz defineierter Missioun. Dobei hunn verschidden Déléguéen zousätzlech Gesetzlech oufgaben ((Délégué a l'égalité, Délégué a la sécurité et Santé)

  • Agéiert Délégation du Personel am groussen ganzen oder an verschidden Situatiounen als Data Controller ? Wei eng Situatiounen wären dat ? [1,2]
  • Gëllen dei selwecht Gesetzlech bestëmmungen dann och fier Délégatioun ? 
  • Sinn ufroen (Right to access, right to object, etc. ) direkt un Délégatioun ze riichten oder un den Employeur ?
  • Wat passéiert wann d'Delegatioun net reagéiert 

[1] https://www.csl.lu/bibliotheque/publications/e93bc01553.pdf
[2] https://www.csl.lu/fr/telechargements/publications/790ef1cb01

par dans Travail, Emploi et Économie sociale et solidaire
edité par | 1.1k vues

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT, Marc GOERGEN et Ben POLIDORI peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.