FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+5 votes
246 vues
Weini get den kannerbetreiung an den foyer du jour an creche dann gratis?

Mir hun lo schon vill doriwer heieren, mee et geschiet einfach naischt. 

Ech bezuelen 355€/mound fir mei jong vun 9 joer an 160€/mound fir mei jong vun 3 joer.

Ech kommen iwerhaapt net mei iwer d'ronnen seit mei frend (gepacst) seng pai mat gekuckt get. Ech kreien nemmen eng kleng pai. 
par dans Éducation nationale, Enfance et Jeunesse | 246 vues

1 commentaire

Fro.lu Equipe: Mir hunn aktuell Budgetsdebatten an de Klimaplang an der Chamber an dofir aktuell keng Zeit. Ab Januar stelle mir een an, deen sech exklusiv em de Service fro.lu këmmere wäert. Bis dohinner biede mir ee weineg Gedold mat eis ze hunn

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.