FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+4 votes
163 vues

Et wier nawell interessant statistiquen and informatiounen zu den Kriteschen Infrastrukturen dei mer laut der NIS Directive [1,2] mussen kateogoriseiren.


Do zou geif ech folgenden Froen stellen :

  • Weivill Betriber am ganzen sinn als Kritesch Infrakstruktur (OES) zu Lëtzebuerg klasseiert ginn ?
  • Wievill sinn dat der pro Kategorie ?


  • Weivill sin der als Digital Service Provider (DSP) klassifizeirt ginn ?
  • Weivill sin daat pro Kategorie ? (1.Marketplace, 2.Search Engine, 3.Cloud Provider) i.e Amazon, Google, AWS


  • Weivill signifikant incideen goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?
  • Weivill substantiell incideen goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?


  • Weivill auditen goufen bis dato gema, bzw gedeelt ?

par dans Digitalisation | 163 vues

6 commentaires

Hudd der dei heiten vergies?

PingPing


Ping

Moien,

Mir soen iech Merci fir är Fro!

Kennt dir w.e.g spezifizéiere wat dir ënner signifikant a substantiell Incidente verstitt? 

Merci

 

Daat leet Gesetz an Direktive fest :)
Hunn den exakten "Wortlaut" benotzt
Wichteg wier fro no den DSP - Ech mengen se hunn do een "erausgeholl" bzw "iwwersinn"

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.