FRO.LU is under Development
+2 votes
5k vues

Et wier nawell interessant statistiquen and informatiounen zu den Kriteschen Infrastrukturen dei mer laut der NIS Directive [1,2] mussen kateogoriseiren.


Do zou geif ech folgenden Froen stellen :

 • Weivill Betriber am ganzen sinn als Kritesch Infrakstruktur (OES) zu Lëtzebuerg klasseiert ginn ?
 • Wievill sinn dat der pro Kategorie ?


 • Weivill sin der als Digital Service Provider (DSP) klassifizeirt ginn ?
 • Weivill sin daat pro Kategorie ? (1.Marketplace, 2.Search Engine, 3.Cloud Provider) i.e Amazon, Google, AWS


 • Weivill signifikant incideen goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?
 • Weivill substantiell incideen goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?


 • Weivill auditen goufen bis dato gema, bzw gedeelt ?

Cloturée
par dans Digitalisation
Cloturée par | 5k vues

5 commentaires

Moien,

Mir soen iech Merci fir är Fro!

Kennt dir w.e.g spezifizéiere wat dir ënner signifikant a substantiell Incidente verstitt? 

Merci

 

Daat leet Gesetz an Direktive fest - Hunn den exakten "Wortlaut" benotzt

Leider hudd der nët gefroot weivill DSP et ginn an eng wei engen kategorien. Dier froot nëmmen no OES. DSP wieren bal mei interessant.

Villmols Merci fir är Umierkung! 

Mir waarden op d'Äntwert vum zoustännege Minister a wäerte dann weider Froen areechen, falls Punkten ongekläert bleiwen.

Op Basis vun der äntwert - Kennt der dann elo w.e.g nofroen ? Et ass jo keng äntwert dorobber ginn.

 • Weivill sin der als Digital Service Provider (DSP) ("Service numérique") klassifizeirt ginn ?
 • Weivill sin daat pro DSP Kategorie ? (1.Marketplace, 2.Search Engine, 3.Cloud Provider)
 • Wei sinn d'Nimm vun den OSE ?
 • Wei sinn d'Nimm vun den DSP (Service numérique) ?
Ob d'ausso hin dass "den ILR elo direkt net geplangt huet fir Auditten ze maachen"
 • Wei kann den ILR seng Aufgab ouni Auditen dann am Senn vun der Direktive vollzeihen ? (Art. 15, Art 15 (3))
 • Weivil Budget gouf dem ILR am context vun der Direktive and Dem Gesetz fier d'missioun zougesprach ? Sinn do personal dei auditen vollzeiehen mat budgeteiert oder net ?

L’ILR bénéficie d’une contribution financière à charge du budget de l’État afin de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement qui résultent de l’exercice des missions prévues par la présente loi.

Och ass net no "substantiellen" incident gefroot ginn, an duerfier och net beäntwert ginn.


 • Weivill signifikant incident goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?
 • Weivill substantiell incident goufen der bis dato un CSSF & IRL gemellt ?

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP

Villmols Merci! 

Är Fro ass an der Chamber deposéiert ginn. 

Dir fannt déi komplett Fro hei: https://www.piraten.lu/fro-lu-kritesch-infrastrukturen/


5.3.2020: d'Äntwert op Är Fro ass op eiser Website. 


2.7.2020: d'Äntwert op d'Nofro ass do.

par
edité par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT, Marc GOERGEN et Ben POLIDORI peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.