FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+3 votes
899 vues

An dem Artikel 20 vun der DEKLARATIOUN VUN DE MËNSCHERECHTER heescht et
"1. All Mënsch huet d'Recht op Versammlungs- a Verenegongsfräiheet am friddleche Sënn."
a virun allem "2. Keen duerf an eng Verenegong gezwong gin."
Dofir ass eng obligatoresch Memberschaft vu Firmen a Commerçanten an der Chambre de Commerce
nach zäitgeméiss a legal ?!

fermée avec la mention An eisem Wahlprogramm hu mir eis och géint Zwangsmemberschaften ausgeschwat an de Sven Clement huet nach am Juni an der Chamber dat nach eng Kéier kritiséiert. D'Fro eriwwregt sech, well di aner Parteien hei am Land un der Zwangsmemberschaft festhalen.
par dans Économie
Cloturée par | 899 vues
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.