FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+3 votes
585 vues

An dem Artikel 20 vun der DEKLARATIOUN VUN DE MËNSCHERECHTER heescht et
"1. All Mënsch huet d'Recht op Versammlungs- a Verenegongsfräiheet am friddleche Sënn."
a virun allem "2. Keen duerf an eng Verenegong gezwong gin."
Dofir ass eng obligatoresch Memberschaft vu Firmen a Commerçanten an der Chambre de Commerce
nach zäitgeméiss a legal ?!

par dans Économie | 585 vues

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.