FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+1 vote
582 vues

D Piraten hunn an enger QP n°1685 den 09/01/2020 gefrot:


2. Wier et méiglech ee festen Dag fir d'Ausbezuelunge festzeleeën? Falls net: Wisou net? Wär et méiglech de concernéierte Persounen zumindest 2-3 Méint am viraus scho matzedeelen, wéi Datumer vun de kommenden Ausbezuelunge sinn – esou wéi dat aktuell och schonns bei der Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) de Fall ass?


1 ganzt Joer ass vergaangen a et ass guer näischt geschafft ginn an dem Dossier. Versprach hat de Minister oder vill méi säi Conseiller 1er en rang dat heiten:


„D'Gesondheetskeess huet e Kalenner vun de Paiementer a Funktioun vun der Dauer vun de Traitementer an dem Prozess vun der Facturatioun definéiert. Dëse Kalenner waert deemnachst um Site vun der Gesondheetskeess disponibel sinn.“


 Et wier vläit no 1 Joer erëm Zäit mol no ze haken wéini demnächst ass, ech si gespaant wéi eng Excusen  de Conseiller 1er en rang dëss Kéier aus dem Hutt zaubert fir ze erklären firwat e ganzt Joer NÄISCHT an dem Dossier geschitt ass.


D´Excuse dass: „Et ass net auszeschléissen dat zum Zaitpunkt vun der Rechnung d'Informatioune vun engem Assuré net ail disponibel sinn. An dësem Fall ass et net auszeschléissen dat d'Geldleeschtunge méi spéit bezuelt ginn oder e Redressement muss gemaach ginn.“   stëmmt schonn emol bei 99% vun de Leit, déi nämlech all Mount dee selweschte Betrag ausbezuelt kréien NET, well et eng "Geldleeschtung"ass déi ni ännert ( an ergo och net all Mount muss nei ausgerechent ginn)  well {maintien à domicile).


Merci am Viraus.

MbG


par dans Santé
rouvert par | 582 vues

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.