FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+1 vote
645 vues

Wann een en Hond am Ausland keeft, muss een deen Hond an engem Délai vun engem Mount hei zu Letzebuerg umellen. Dobai muss een, niewt dem Certificat vun der Assurance, och nach e Certificat vun engem lëtzebuergeschen Vétérinaire derbai leen: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/famille/animaux-domestiques/acquisition-chien/identifier-declarer-chien.html


D'Vétérinairen se frai, sech d'Ausfëllen vun der Déclaratioun, an där weider naischt wéi den Numm vum Propriétaire, d'Hondsrasse an den Chipnummer vum Hond steht, facturéiren ze loossen. Dobai gin d'Praisser wait auserneen.

Op där aanerer Sait kascht, souwait ech wees, d'Ausstellen vun engem Exportschain fir Schoof a Randbéischter naischt. Daat mecht d'Vétérinairesinspectioun.

Waat ass hei d'gesetzlech Basis?

Wier ët nët méiglech, dat d'Pabeiren aus EU-Länner gratis gengen iwerschriwe gin oder dat de Prais vun där Prestatioun festgehaal wier?

Kéinten d'Gemengen nët einfach d'Informatiounen aus Pabeiren aus den EU-Länner iwerhuelen?
Cloturée
par dans Intérieur
Cloturée par | 645 vues

2 commentaires

Gudde Moien,

 

Dëst ass d’Gesetz zur Deklaratioun:

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/05/09/n2/jo

 

Art. 1er.

 

L'identification électronique du chien prévue à l'article 1er de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et à l'article 4 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie consiste en l'application, sur le côté gauche du cou du chien, d'une micropuce porteuse d'un numéro d'identification unique. Cette identification doit être effectuée par un vétérinaire agréé. Les frais inhérents à l'identification du chien sont à charge du détenteur.

 

Dat steet dran dass ee Vétérinaire den Ziedel muss ausfëllen, wat et soll/dierf kaschten ass net festgehalen. Dat kënne mer nofroen.

 

 

Als Beispill fir d'Notzdéieren: laut Gesetz vum 6.05.2004, musse Schof a Geessen esou ewéi ech et verstinn net nach eemol ugemellt ginn, de Besëtzer muss d'Déier mat hirer Nummer an engem eegene Register festhalen.

 

 

Art. 4.

 

1.Les ovins et caprins introduits d'un Etat membre de l'Union européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.

 

2.Les ovins et caprins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire qui est conforme aux dispositions du présent règlement. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après l'importation et en tout cas avant tout mouvement de l'animal.

 

Art. 7.

Chaque détenteur d'ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, l'identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de production, le nom et l'adresse de l'exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l'exploitant. Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/05/06/n1/jo

 

 

De Grond firwat een nach eemol mam Hond bei den Déierendokter muss ass fir den Pass an den Chip ëmzemellen. Dh och wann een all Pabeieren aus dem Ausland huet, esou stinn är Donnéeën awer nach net dran. Den Bauer dierf seng Donnéeën selwer festhaalen.


Fir den Chip ëmzemellen muss een awer net onbedingt bei den Dokter, Déierenschutzorganisatiounen kënnen dëst Deels och maachen.

 

Mir wäerten dozou eng Fro ausschaffen.

 

Mat frëndleche Gréiss,
Gudde Mëtten,

Haut ass d'Äntwert vum Minister komm.

Veterinären kënnen hier Präiser schéinbar komplett fräi entscheeden.

https://piraten.lu/fro-lu-importatioun-vun-henn-aus-dem-ausland/

Mat frëndleche Gréiss,

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP
Gudden Owend,

Mir hunn eng Fro ausgeschafft, dir kënnt se ënnert 

https://piraten.lu/fro-lu-importatioun-vun-henn-aus-dem-ausland/

noliesen. Mir haalen Iech um Laafenden an soen bescheed wann d'Äntwert do ass.

MfG
par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.