FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+3 votes
1.1k vues


Mier stellen fest 

  1. Et muss een fier Kopien bezuelen (Widdersproch zu der GDPR)
  2. Den prestataire huet 15 deeg zeit


Mier froen eis also :
  • Firwaat muss ech fier Zougreff op meng Perseinlech Daten eppes bezuelen ?
  • Firwaat muss een deelweis souguer op Platz goen fier se sichen ze goen an kridd se nët zougescheckt obwuel daat am kontext vun der GDPR (och sensibel daten) "normal" ass ?
  • Ass sech den Minister iwwer dessen widdersproch bewosst ?
  • Ass geplangt Gesetz unzepassen oder ze harmoniseieren?


Source:

Cloturée
par dans Santé
Cloturée par | 1.1k vues

5 commentaires

D'Patientevertriedung huet dozou Folgendes geschriwwen (synthetiséiert):


Die Einsichtnahme in die Patientenakte erfolgt im Allgemeinen im Rahmen desVertrauensverhältnisses zwischen dem Patienten und dem Behandler.

Der Patient ist dazu berechtigt, bei jedem aufgesuchten Arzt (Arztpraxis) eine Kopie seiner medizinischen Akte anzufordern. Der Patient ist dazu berechtigt, auf eigene Kosten und gegen Unterschrift eine vollständige oder teilweise Kopie der Patientenakte zu erhalten. (Artikel 16(3) des Gesetzes vom 24. Juli 2014/Berufsordnung der Behandler)

Am Ende eines Krankenhausaufenthaltes händigen die behandelnden Ärzte des Krankenhauses dem Patienten und seinem behandelnden Arzt eine klinische Zusammenfassung („Arztbrief“) aus. Der Patient hat das Recht auf Zugang zu seiner persönlichen Akte, das er persönlich oder über einen von ihm benannten Arzt ausüben kann, der nicht zwingend dem besagten Krankenhaus angehören muss. Der Patient kann seine Akte vor Ort konsultieren und gegen Unterschrift eine kostenlose vollständige oder teilweise Kopie der Patientenakte erhalten. (Gesetz vom 28. August 1998 über die Krankenhauseinrichtungen,Kapitel IX,Artikel 36)

Darüber hinaus ist der Patient dazu berechtigt, sich den Inhalt der Patientenakte erklären zu lassen. (Artikel 16(1) des Gesetzes vom 24. Juli 2014). Sofern die Einsichtnahme in die Patientenakte in Abwesenheit des Patienten selbst erfolgt, so muss jeder Dritte ein seitens des Patienten datiertes und unterzeichnetes Schriftstück vorweisen. Auch der Behandler hat in Ausübung seines Berufs und in direktem Bezug zum Patienten/zur Behandlung des Patienten Recht auf Einsicht in die Patientenakte. Dies jedoch nur mit Einwilligung des Patienten. (Artikel 16(2) des Gesetzes vom 24. Juli 2014). 

Der für die in der Patientenakte enthaltenen Informationen verantwortliche Behandler kann um ein „Ankündigungsgespräch“ bitten, sofern er der Ansicht ist, dass die Offenlegung bestimmter Informationen bestimmte Risiken zu Lasten des Patienten darstellen könnte. (Artikel 16(5) des Gesetzes vom 24. Juli 2014)

Die spätere Kenntnisnahme dieser Informationen ist zur Gewährleistung einer angemessenen Auskunft nur in Anwesenheit eines Behandlers mög- lich. Sollte das Gespräch über diese Informationen über eine Mittelsperson erfolgen, so muss es sich bei dieser zwingend um einen Angehörigen der Gesundheitsberufe handeln. (Artikel 16(5) des Gesetzes vom 24. Juli 2014) (Säit 20&21)


Är Fro ass also, ob de Prinzipp, fir Kopien mussen ze froen, am Accord ass mam Asiichtsrecht vum GDPR (+Dateschutzgesetz Lëtzebuerg.


Am Considérant 63 vum GDPR steet geschriwwen:


Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die erhoben worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen können, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Dies schließt das Recht betroffene Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, etwa Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten. Jede betroffene Person sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, insbesondere zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger der personenbezogenen Daten sind, nach welcher Logik die automatische Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung auf Profiling beruht. Nach Möglichkeit sollte der Verantwortliche den Fernzugang zu einem sicheren System bereitstellen können, der der betroffenen Person direkten Zugang zu ihren personenbezogenen Daten ermöglichen würde. Dieses Recht sollte die Rechte und Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsgeheimnisse oder Rechte des geistigen Eigentums und insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht beeinträchtigen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert wird. Verarbeitet der Verantwortliche eine große Menge von Informationen über die betroffene Person, so sollte er verlangen können, dass die betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht, bevor er ihr Auskunft erteilt.


Am Considérant steet näischt dovunner, dat d'Kopien gratis musse sinn an am Artikel 15 Paragrapf (3) vum GDPR steet och ganz kloer:


(3)   Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.


Ech huelen och un, datt sech dat Thema elo mat der Aféiereung vum DSP (Elektronesche Patientendossier) geännert huet, dat heescht, dir hudd do Accès op Är perséinlech Donnéeën sou wéi de Considérant 63 vum GDPR et réit.


MbG

Merci, ech hunn dei sachen all virdrunner schons gelies gehaat, dat beäntwet fro net : 


1. 

D'fro ass berechtegt an genau dei Patientenvertriedung dei dier ziteiert wees selwer net wei et ugewannt sollt ginn an hunn den Minister 2 mol gefroot (ouni äntwert). (Matgedeelt per Telefon - rufft se unn se soen iech et och..)


2. 
Weitere Kopien kaschten eppes. Et ass ganz kloer (ausser Abus) kascht eng DVGO Auskunft naischt. Ze behaapten dat steing niergends ass... soen mer emol "fragwürdig". An eisem Gesetz kann den Doktor _emmer_ eppes froen, ass also am wiedersproch an  Fro berechtegt


3.

Et ginn metlerweilen Urteeler am Ausland.

Moien,


effektiv steet am GDPR "Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung." Dat heescht déi eischt Kopie misst eigentlech gratis sinn. 


Weiderhin steet am Artikel 16 (3) vum Gesetz iwwert d'Rechter an d'Fliichte vum Patient:


(3)Le patient a en outre le droit d'obtenir une copie de l'intégralité ou d'éléments du dossier patient. Il peut en demander la transmission au prestataire de soins de santé de son choix.

Les copies sont établies sur papier, ou sur un support informatique permettant une consultation ultérieure, au choix du patient et dans la limite des possibilités techniques du prestataire de soins de santé.
La contribution aux frais de copie éventuellement mis à charge du patient ne peut excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi.

Dat heescht nom Gesetz muss de Patient maximal d'Blatt Pabieer, d'Tënt an een Deel vum Salaire vum Personal (Stonnelouhn vun der Persoun / Zäit fir et ze schécken) bezuehlen. 

Mee dir hutt Recht, dat ass am Widdersproch mam GDPR, wou vun "zur Verfügung gestellt" rieds ass. 

Mir wäerten eng Fro dozou ausschaffen.

MbG
Heirobber get et eng äntwert:

https://www.piraten.lu/patientendonneeen/
Et gouf hei och NET op d'FRO geäntwert.

NEMMEN kopie _SUPPLEMENTAIRE_ kennen eppes keschten, am Patienten Gesetz kann et EMMER eppes kaschten. En widdersproch. Weg no froen.

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP

3.9.2020: Är Fro ass deposéiert: https://www.piraten.lu/patientendonneeen/ 


MbG
par
sélectionné par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.