FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 votes
571 vues
Nodems et virun enger Woch um Niveau -1 am Parking Rousegäertchen gebrannt hat, gouf vun der Madame Buergermeeschter Polfer präziséiert, dass keng Sprinkleranlag um Niveau -1 war well dat virun 35 net der Norm entsprach huet. 

Firwat gouf nie nogerüst? 

Ass dat bei Tunnellen och esou?

Gett et nach esou Risikoparkingen?

Ginn déi betraffen Leit entschädigt?
fermée avec la mention Engem Artikel vum Tageblatt no, wär dëse Parking deen eenzege gewiescht, an deem keng Sprinkleranlag installéiert war. D'Thema ass lo och net mi aktuell, sou dass mir hei zoumaache sollten.
par dans Mobilité et Travaux publics
Cloturée par | 571 vues
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.