FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+3 votes
839 vues
An de Joëren 2009, 2010, 2011 an 2012 konnt een en Haus vun 500.000 htva mat 3% TVA bauen well de Plafond vun der TVA Logement 60.000 Euro war. (60.000 / 0,12 = 500.000)
Nodems dese Plafond ab 2013 erem op 50.000 erofgesat ginn war, konnt een nach fir 416.666 mat 3% TVA bauen. (50.000 / 0,12 = 416.666)
Seit 2015 kann een just nach fir 357.143 Euro mat 3 %TVA bauen well den Taux normal vu 15 op 17% gehéicht ginn ass. (50.000 / 0,14 = 357.143)

Vu dass de Staat op där enger Säit higeet an haut méi wéi je dem Bierger virschreiwt (Isolatioun, Energieklass etc.) wéi hien ze bauen huet an dann awer zäitgläich séng TVA-Hëllef zeréckschrauft, mëcht de Staat selwer d’Wunnen méi deier. D’Energiesubsidien etc. ginn nët duer fir déi Méikäschten (Isoléierfaçade, triple vitrage, asw.) ze finanzéieren.

Als Beispill géif dat Haus vu 500.000€ htva haut 20.000€ méi kaschten wéi deemols 2009-2011. An do gouf lo nach guer keng Inflatioun etc. considéréiert.

Dowéinst dës wichteg Fro: Wéini a wéi héich gett de Montant vun der TVA Logement ugepasst?

Merci

An deem Kontext sief och nach gesot dass beim Staat séngem eegenen soziale Wunnéngsbau (cf. Sites internet SNHBM a Fonds du Logement) d'Präisser ouni Terrain schon deelweis wäit iwert dësen aktuellen 357.143 € leien.
fermée avec la mention Fro beäntwert an enger vireger QP
par dans Finances
Cloturée par | 839 vues

2 commentaires

Eng éischt Fro an deem Themefeld gouf well deposéiert: https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doQuestpaDetails&id=17760

Soubal mir do d'Äntwert hunn, froe mir och hei nach eemol méi am Detail no!

Op Är Fro: Wéini a wéi héich gett de Montant vun der TVA Logement ugepasst?


D'Äntwert vum Minister deemols war: 


Den honorabelen Deputéierten ass der Meenung dass d'Hausse vum duerchschnëttleche Loyer zu Lëtzebuerg 2018 virun allem op d'Hausse vun der TVA vun op 17% um Bau vun Zweetwunnengen zréckzeféieren ass. D'Regierung deelt des Analyse net an huet och am Moment keng Plang fir d'Hausse vun der TVA um Bau vun Zweetwunnenge réckgangeg maachen.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.